Với giao diện màn hình thuế điện tử mới nhiều bạn không tra cứu được tờ khai thuế đã nộp trên trang thuế điện tử. www.ketoanchuan.com sẽ hướng dẫn tra cứu tờ khai thuế đã nộp rất đơn giản.Tra cứu tờ khai trên thuế điện tử mới nhất hiện nay. Không tra cứu được tờ khai trên trang thuế điện tử. Bạn hãy xem video dưới đây chúng tôi hướng dẫn rất rõ phần tra cứu tờ khai thuế nhé. Không tra cứu được tờ khai thuế trên trang thuế điện tử.
Tag: hướng dẫn nộp thuế điện tử mới nhất – HƯỚNG DẪN TRA CỨU TỜ KHAI THUẾ ĐÃ NỘP TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ MỚI, hướng dẫn nộp thuế điện tử mới nhất – HƯỚNG DẪN TRA CỨU TỜ KHAI THUẾ ĐÃ NỘP TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ MỚI, hướng dẫn nộp thuế điện tử mới nhất – HƯỚNG DẪN TRA CỨU TỜ KHAI THUẾ ĐÃ NỘP TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ MỚI

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *