Dưới 30 giây
Giải Rubik dưới 30 giây
Rubik 3×3
Rubik
Luyện OLL
Luyện PLL
5 giây
Dat Tran Ebank
Đạt Trần
7 trường hợp OLL chữ thập
Giải Rubik nâng cao
00:00​​​ – 1. Giới thiệu 9 TH OLL
04:59​ – 2. Finger trick 9 TH OLL
06:19​​ – 3. Finger trick 4 TH PLL
07:32​​ – 4. Lời nói cuối và lời cảm ơn

Song: Fredji – Happy Life (Vlog No Copyright Music)
Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link:

Link hình 9 TH OLL và 4 TH PLL:
Tag: hướng dẫn chơi rubik 3×3 – [Rubik 3×3 nâng cao] 10. Cách sub 30 Rubik 3×3: Luyện OLL dưới 5 giây, PLL dưới 5 giây, hướng dẫn chơi rubik 3×3 – [Rubik 3×3 nâng cao] 10. Cách sub 30 Rubik 3×3: Luyện OLL dưới 5 giây, PLL dưới 5 giây, hướng dẫn chơi rubik 3×3 – [Rubik 3×3 nâng cao] 10. Cách sub 30 Rubik 3×3: Luyện OLL dưới 5 giây, PLL dưới 5 giây

Có thể bạn quan tâm:

  • Video hướng dẫn in 2 mặt – Hướng dẫn in sách hai mặt

  • Video hướng dẫn sử dụng wordpress – Hướng dẫn sử dụng plugin đánh giá SAO bài viết KK Star Ratings

  • Video hướng dẫn làm powerpoint – Hướng dẫn Cách sử dụng PowerPoint cho người mới bắt đầu #2 Giao diện Mới nhất

  • Video hướng dẫn ghost win 7 – Hướng dẫn tạo bộ Ghost Win7 tự nhận Driver – ghostviet.com

  • Video hướng dẫn thi hành điều lệ đảng – Chuyên đề Trách nhiệm Nêu gương của cán bộ, đảng viên

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *